Statistik

Ett statistiskt perspektiv på jämställdhet

Med anledning av programmet Fittstim - Min kamp på SVT (kolla på SVT Play) skrivs och pratas det om feminism och jämställdhet mycket mer än vanligt just nu. En fråga som man ställer sig i programmet är om feminismen har gått för långt. På många plan är svaret nej, men om man är osäker på hur det ligger till med den saken kan statistik kanske avhjälpa tvivel.

SCB ger vartannat år ut boken På tal om kvinnor och män - Lathund om jämställdhet. Senast kom boken ut 2012 och i samband med det skrevs en artikel som summerar lite av statistiken i boken, vill man inte klicka sig vidare för att läsa den så lyder rubriken Jämställdheten trampar vatten och beskriver en ledsam aspekt av det så här:

29 procent av kvinnor i åldern 16-24 år och 22 procent i åldern 25-44 år väljer ofta eller ganska ofta en annan väg eller färdsätt därför att de är oroliga för att utsättas för våld. Motsvarande andel för män i samma åldrar är 5 procent.

För den som vill bygga på sin kunskap om hur det ser ut med jämställdheten i dagens Sverige från ett statistiskt perspektiv är publikationen bra och informationstät läsning. Den finns att beställa i pappersvariant eller ladda hem gratis som pdf på www.scb.se

Skärmavbild 2014-01-24 kl. 15.55.14.png

Ett samtal om att välja diagram

I alla uppdrag där man arbetar med att skapa grafik från siffror är valet av diagramtyp en avgörande punkt. Man funderar förmodligen på underlaget man har och testar flera alternativ före man hittar den sorts diagram som på bästa sätt gör siffrorna man ska visa tillgängliga. Och så försöker man inkludera kontext utan att manipulera läsaren av informationen till att bara kunna göra en enda tolkning. Har du läst mycket om ämnet så klingar det säkert bekant att vissa bannlyser cirkeldiagram, andra säger att de är ok om man endast visar relation mellan en tårtbit och helheten, och en tredje menar att cirkeldiagram funkar om man tydligt kan se vinkeln mot mitten för att det stödjer människors uppfattning av area. Val av diagramtyp är kort sagt det kanske viktigaste och mest komplicerade i hela informationsgrafiken.

Givet den här resonemanget är det intressant att följa hur andras process att välja/designa diagram ser ut.  Ett exempel som sprids på flera stora bloggar om informationsgrafik just nu handlar om grafik från Reuters som flera experter gör en redesign på och argumenterar för. Följ samtalet på thefunctionalart.comwonkviz.tumblr.com och eagereyes.org.

 Screenshot från  wonkviz.tumblr.com  visar grafiken som blir redesignad

Screenshot från wonkviz.tumblr.com visar grafiken som blir redesignad

Svenskarna och internet 2013

För någon vecka sedan kom den årliga rapporten Svenskarna och internet från .SE som innehåller all möjlig statistik om Svenskarnas internetvanor. 

Rap­porten är baserad på .SE:s egen primärdatainsamling som under­söker svenskarnas användning av internet och visar hur informa­tions-­ och kommunikationsteknik används och påverkar enskilda in­divider, familjer och samhället. Totalt intervjuas 3 000 personer från 12 år och uppåt.

Tidigare har inte statistiken från rapporten funnits tillgänglig på nätet men det gör årets version så nu kan man enkelt länka till enskilda avsnitt. Är man intresserad av statistik så kan man ta del av rapporten på www.soi2013.se

 Screenshot  från Svenskarna och internet 2013

Screenshot från Svenskarna och internet 2013