Matilda Hall

Jag som skriver på bloggen har ett stort intresse för bild som verktyg för informationsspridning. Det gör att jag jag försöker följa utvecklingen i olika fält som wayfinding, informationsgrafik och nyhetsgrafik.

Jag har själv erfarenhet av att jobba med informerande bild som stöd för redaktionell text och i marknadsföringssyfte. Sedan 2011 frilansar jag som illustratör och designer genom mitt företag Infografiska.