Svenskarna och internet 2013

För någon vecka sedan kom den årliga rapporten Svenskarna och internet från .SE som innehåller all möjlig statistik om Svenskarnas internetvanor. 

Rap­porten är baserad på .SE:s egen primärdatainsamling som under­söker svenskarnas användning av internet och visar hur informa­tions-­ och kommunikationsteknik används och påverkar enskilda in­divider, familjer och samhället. Totalt intervjuas 3 000 personer från 12 år och uppåt.

Tidigare har inte statistiken från rapporten funnits tillgänglig på nätet men det gör årets version så nu kan man enkelt länka till enskilda avsnitt. Är man intresserad av statistik så kan man ta del av rapporten på www.soi2013.se

 Screenshot  från Svenskarna och internet 2013

Screenshot från Svenskarna och internet 2013