Ett samtal om att välja diagram

I alla uppdrag där man arbetar med att skapa grafik från siffror är valet av diagramtyp en avgörande punkt. Man funderar förmodligen på underlaget man har och testar flera alternativ före man hittar den sorts diagram som på bästa sätt gör siffrorna man ska visa tillgängliga. Och så försöker man inkludera kontext utan att manipulera läsaren av informationen till att bara kunna göra en enda tolkning. Har du läst mycket om ämnet så klingar det säkert bekant att vissa bannlyser cirkeldiagram, andra säger att de är ok om man endast visar relation mellan en tårtbit och helheten, och en tredje menar att cirkeldiagram funkar om man tydligt kan se vinkeln mot mitten för att det stödjer människors uppfattning av area. Val av diagramtyp är kort sagt det kanske viktigaste och mest komplicerade i hela informationsgrafiken.

Givet den här resonemanget är det intressant att följa hur andras process att välja/designa diagram ser ut.  Ett exempel som sprids på flera stora bloggar om informationsgrafik just nu handlar om grafik från Reuters som flera experter gör en redesign på och argumenterar för. Följ samtalet på thefunctionalart.comwonkviz.tumblr.com och eagereyes.org.

 Screenshot från  wonkviz.tumblr.com  visar grafiken som blir redesignad

Screenshot från wonkviz.tumblr.com visar grafiken som blir redesignad