Plats för diskussion om datavisualisering

När jag jobbar med information och siffror så händer det ofta att jag blir tveksam till vilket väg jag borde gå med min visualisering för att stödja läsarens förståelse på bästa sätt. På grund av det (och på grund av att vänner/man/kollegor inte alltid vill vara försökskaniner för olika diagram) tycker jag att siten helpmeviz.com är toppen. Där hittar man visualiseringsprojekt uppladdade av olika användare som söker feedback och kritik från andra i fältet.

Även om det kanske inte är aktuellt att ladda upp och dela datan man jobbar med själv i alla uppdrag så tycker jag att siten är intressant eftersom att man kan lära sig mycket av att följa diskussionen som uppkommer kring andras projekt. Det verkar dessutom som att man kan få komma in med sitt bidrag även om det inte är fråga om något stort projekt man jobbar med. Sitens grundare beskriver plattformens syfte så här:

The site is open to anyone who is searching for feedback on their visualization designs, from seasoned designers and data visualization specialists to individual analysts searching to improve their graphic displays. All types of visualizations are welcome: simple, single line or bar charts to full-blown infographics to interactive visualizations.